Tien Geboden 6: Het vijfde gebod

Je vindt hier een Bijbelrooster bij het vijfde gebod om een week lang met elkaar over de betekenis van dit gebod na te denken. Je vindt bij het vijfde gebod ook een Bijbelse kijktafel en een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 39 van de Heidelbergse Catechismus. Ook vind je leerondersteuning in de vorm van pictogrammen en gebaren om het vijfde gebod uit het hoofd te leren.

Categorie: Tag: