Tien Geboden 11: Het tiende gebod

Met dit Bijbelrooster bij het tiende gebod kun je een week lang met elkaar over de betekenis van dit gebod nadenken en bezig zijn. Je vindt op deze website ook een Bijbelse kijktafel en een gezinsmoment (thuis) of objectles (school) bij Zondag 44 van de Heidelbergse Catechismus. Ook vind je leerondersteuning in de vorm van pictogrammen en gebaren om dit gebod uit het hoofd te leren.

Categorie: Tag: