Terugkijken&Danken

In de overgang naar een nieuwe coronafase is het goed om met elkaar terug te kijken op de achterliggende acht thuisweken. Dat is belangrijk voor de verwerking, maar ook nodig om de Heere de eer te geven die Hem toekomt: ‘Looft den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden’ (Psalm 103).  Je vindt hier een Bijbelmoment bij de eerste elf verzen van Psalm 103. Als verwerking bij dit Bijbelgedeelte vind je een ‘herinneringshanger’ of ‘vergeet-Mij-niet-mobile’ met de genoemde tekst uit Psalm 103 en achterop de bloemen herinneringen aan de acht thuisweken geschreven, getekend of geplakt (foto’s).