Sterven 1: Ziel en lichaam (3-10 jaar)

Het is belangrijk om kinderen – zo mogelijk voordat ze in hun nabije omgeving bewust met sterven te maken krijgen – meer te leren over sterven en begraven worden. Aan de hand van de gelijkenis van de rijke man en Lazarus is aan jonge kinderen uit te leggen dat mensen ziel en lichaam hebben, waarmee verschillende dingen gebeuren bij het sterven.