Spreuken8:32 leren

In Spreuken 8 is de Heere Jezus als de opperste of hoogste Wijsheid aan het woord. Het is belangrijk om naar Hem te horen [=luisteren, gehoorzamen]. Wie doet wat Hij zegt, is Bijbels wijs. Zo iemand is wel-geluk-zalig: driedubbel gelukkig! Je vindt bij deze Bijbeltekst ondersteuning bij het leren in de vorm van pictogrammen en gebaren.