Spreuken4:11 leren

Wijsheid is in de Bijbel niet: veel verstand hebben of veel geleerd hebben. Wijsheid in de Bijbel is: weten wat de Heere wil en doen wat Hij zegt. Het is: gaan in het spoor van de opperste of hoogste Wijsheid, de Heere Jezus. Deze Bijbeltekst maakt Bijbels wijs! Je vindt hier ondersteuning bij het leren in de vorm van pictogrammen en gebaren.