Seksuele vorming 1: Bijbelse basis

De Bijbel spreekt open en eerlijk over seksualiteit. Het verzwijgt de zonden niet en geeft onomwonden weer wat Gods bedoeling met seksualiteit is. Vanuit deze Bijbelgedeelten kunnen mooie gesprekken met kinderen over seksualiteit ontstaan. Je vindt daarom hierover een aantal Bijbelroosters met gespreksvragen op deze website. Dit is de eerste: over de Bijbelse basis.