Scheppingsweek

Meer dan ooit is het belangrijk om kinderen al vroeg in te scherpen: ‘Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt’. Dit gezinsmoment geeft handvatten om hier met je kinderen over in gesprek te gaan. Meer Bijbelmateriaal over de schepping vind je op deze website via de product-tag ‘schepping’.