Scheppingsweek

Meer dan ooit is het belangrijk om kinderen al vroeg in te scherpen: ‘Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt’. Deze objectles geeft handvatten om hier op school of in het kerkelijke jeugdwerk met kinderen over in gesprek te gaan. Meer Bijbelmateriaal over de schepping vind je op deze website via de product-tag ‘schepping’.