Schepping

Aan de hand van deze Bijbelse kijktafel kun je met kinderen leren wat de Heere op welke dag geschapen heeft. Je vindt op de rand Handelingen 4 vers 24b afgebeeld, die je ook met elkaar kunt leren. Je vindt deze tekst elders op deze website uitgewerkt in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het leren. Meer materiaal om met kinderen stil te staan bij de schepping vind je via de tag ‘schepping’.