Schepping: Letters in Gods boek (3-13 jaar)

De Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt dat alle dingen die God geschapen heeft zijn als letters in een boek. De bedoeling daarvan is om te leren Wie God is en wat Hij doet. Daarom is het belangrijk dat kinderen de schepping leren zien en de schoonheid van de schepping ervaren. Dan leren ze in verwondering uitroepen (Psalm 104): ‘Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt!’ En ook: ‘Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid’.

Categorie: Tags: ,