Schaduw

Er zijn nogal wat teksten in de Bijbel waar het over ‘schaduw’ gaat. Hebben kinderen weleens goed naar hun schaduw gekeken? Met behulp van dit Bijbelmoment maak je kinderen bewust van hun schaduw en leer je ze nadenken wat het betekent dat de HEERE Zich (bijvoorbeeld in Psalm 121) Schaduw noemt. Wat zegt Hij daarmee van Zichzelf? En waarom heb je Hem als Schaduw nodig? Rond dit thema vind je ook een Bijbelrooster op de website: ‘Schaduw tegen de hitte’ en Jesaja 4 vers 6a met leerondersteuning.

Categorie: Tag: