Schaduw en Bescherming

Deze Bijbelse kijktafel kun je in de zomer gebruiken wanneer je werkt rond het thema schaduw&hitte. Bijvoorbeeld bij Jesaja 4 vers 6a: ‘En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte…’ Je kunt het ook gebruiken wanneer je met kinderen nadenkt over het thema bescherming&gevaar. Bijvoorbeeld vanuit Psalm 91 vers 1: ‘Die in de Schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten die zal vernachten in de Schaduw van de Almachtige’. Ook bij een tekst als Psalm 143:9b is deze Bijbelse kijktafel te gebruiken: ‘Bij U schuil ik’.