Rouw

Met dit Bijbelrooster kun je met je kind(eren) een week lang vanuit Gods Woord stil staan bij het verdriet dat in het gezin gekomen is nu een geliefde is gestorven. Elke dag gaat de Bijbel open om vanuit Gods Woord te horen hoe anderen omgaan met rouw en om door de Heere getroost te worden. Deze Bijbelleesmomenten richten zich niet zozeer op het sterven in het algemeen (daarvoor is het Bijbelleesrooster Sterven-Begraven-Weer opstaan), maar op de gevoelens eromheen nu er rouw in het gezin gekomen is.

Categorie: Tag: