Rouw

Een Bijbelse kijktafel om herinneringen aan de gestorven geliefde levend te houden. Met een Bijbeltekst die op de Heere als Trooster wijst. Psalm 10 vers 14: ‘Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve’.

Categorie: Tag: