Romeinen13:1-2 kleuren

Gehoorzaamheid / vijfde gebod