Psalm 139 – Wonderlijk gemaakt

Ik loof U, omdat ik wonderlijk gemaakt ben – als een borduurwerk. Het is mooi om in de Week van het Leven of op een ander moment vanuit Psalm 139 met kinderen stil te staan bij de tijd voor en van hun geboorte. Om de woorden uit Psalm 139 aan het kinderhart te leggen, vind je hier een Bijbelstudie bij Psalm 139. Om deze woorden ook via andere zintuigen dan de oren dicht bij kinderen te brengen, vind je ook verwerkingssuggesties: babyvoetjes borduren, met strijkkralen maken of rond spijkers op hout knopen (patronen bijgevoegd). Geschikt voor gezinnen, scholen en het kerkelijke jeugdwerk.