Poster Hand van het gebed

In het volmaakte gebed dat de Heere Jezus aan Zijn discipelen leerde, vind je een bepaalde (volg)orde die meer kan leren over de (volg)orde van ons bidden. Om deze (volg)orde te gebruiken in je eigen gebed, kun je je hand als geheugensteun gebruiken. Dit artikel legt dit kort uit en geeft een afbeelding van de hand van het gebed voor je kinderen. Op deze website vind je ook een gezinsmoment om uitgebreider bij de hand van het gebed stil te staan en een kleurplaat ter verwerking. Er zijn verschillende vormen van ‘de hand van het gebed’ in omloop. Deze sluit aan bij de inhoud van het volmaakte gebed.

Categorie: Tag: