Pinksterfeest Wind

Een Bijbelse kijktafel voor het Pinksterfeest vanuit Johannes 3 vers 8: ‘De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet vanwaar hij komt en waar hij heengaat; alzo is een iegelijk die uit de Geest geboren is’.

Categorie: Tag: