Paasfeest in het gezin

Weten kinderen waar het bij het Paasfeest ten diepste om gaat? Een aantal handreikingen om op het Paasfeest concreet met kinderen bij de werkelijke betekenis ervan stil te staan. Met Bijbelstudie en lied ‘Van Pascha naar Pasen’.