Omgaan met anderen Deel 3: Respect voor elkaar (6-12 jaar)

Het spreekwoord zegt: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.’ Anders gezegd: houd rekening met de grenzen van andere mensen. De Bijbel zegt: ‘Alle dingen dan, die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo.’ Anders gezegd: houd rekening met de wensen van andere mensen. Dat vraagt respect voor elkaar. Dit is het derde gezinsmoment in een serie over ‘Omgaan met anderen’. Deze gezinsmomenten zijn ook los van elkaar te houden.