Omgaan met anderen Deel 2: Zorg voor elkaar (4-12 jaar)

Gods Woord roept op tot zorg voor elkaar; om elkaar tot een hand en een voet te zijn. Als je arm gespalkt is en niet kan buigen, kun je geen snoepje bij jezelf in de mond stoppen… maar wel bij een ander! Zo ontdekken kinderen wat het heel praktisch betekent om elkaar ‘tot een hand’ te zijn. Een indruk die ze niet snel vergeten en hopelijk vaak in praktijk brengen. Dit is het tweede gezinsmoment in een serie over ‘Omgaan met elkaar’. Deze gezinsmomenten zijn ook los van elkaar te houden.