Noach

Moeder Eline maakt en houdt gezinsmomenten met peuters en stelt die beschikbaar voor andere ouders. Hier vind je materiaal om met kinderen stil te staan bij het leven van Noach. Je vindt Bijbelgedeelten om met je kind te lezen, een Bijbelse kijktafel om te maken, een Bijbeltekst en versjes om te leren en werkjes om te doen. Als je op de downloadknop drukt, word je doorverwezen naar de weblog van Eline (MamaLien) waar je het materiaal kunt downloaden. De afbeelding hiernaast is afkomstig uit het boek ‘Zie het verhaal – deel 4’ waarin Adri Burghout Bijbelverhalen tekent voor jonge kinderen. Een serie die heel geschikt is voor peuters!

Categorie: