Nieuwjaar: Slinger (3-13 jaar)

Mozes bidt of de HEERE meegaat als hij met het volk Israël door de woestijn trekt. Bid zo met je gezin aan het begin van een nieuw jaar of de HEERE meegaat het nieuwe jaar in. ‘Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns [van Uw aangezicht], o HEERE’ (Psalm 4). In dit gezinsmoment maak je -als vervolg op de slinger van Oudjaar- een slinger met deze Bijbeltekst en bespreek je met elkaar een gedeelte uit Exodus 33.

Categorie: Tag: