Nieuw Schooljaar: Vriendschap in de groep

Zoals er ingrediënten zijn waarmee je een taart maakt, zo zijn er ook bouwstenen voor vriendschap. Om een goede sfeer in de groep te creëren, is het goed om met kinderen deze bouwstenen te ontdekken. In de Bijbel vind je heel veel bouwstenen voor vriendschap. In elke brief noemt Paulus er wel een aantal en roept hij de gemeenteleden op om met deze bouwstenen aan het werk te gaan. Die lijn mag je doortrekken naar school. In deze objectles sta je met kinderen stil bij Kolossenzen 3:8-14: doet aan de liefde – verdraag en vergeef elkaar! Met werkblad om kinderen zelf in te laten vullen: ‘Vriendschap is voor mij: …’.