Nieuw Schooljaar: Vorming van de groep

Elke leerkracht weet hoe belangrijk het is om aan het begin van een nieuw schooljaar oog te hebben voor het groepsproces in de klas. Je vindt hier een objectles om een goede groepsvorming te stimuleren vanuit de Bijbel. In zijn brieven hamert Paulus voortdurend op goede groepsvorming in de gemeente. In deze objectles sta je met de kinderen stil bij Filippenzen 2:1-5. Daar gaat het over eensgezind zijn en zorgen voor elkaar. Die lessen mag je doortrekken naar de groep.

Categorie: Tag: