Naar Pinksteren: Kom, Heilige Geest!

Met dit Bijbelrooster leef je een week naar het Pinksterfeest toe: Kom, Heilige Geest! Je leest over de Heilige Geest in het Oude Testament en de belofte van de Geest in het Oude en Nieuwe Testament. Behalve een Bijbelgedeelte om te lezen vind je ook vragen om met elkaar over in gesprek te gaan. Verder kun je hierbij aansluitend Handelingen 2:17 (citaat van Joël 2 – zie dinsdag in het rooster) en het Bijbelmoment ‘De wind van de Geest’ (Johannes 3 – zie donderdag in het rooster) houden.