Mattheüs5:16 leren

‘Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien mogen, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken’. Deze tekst vind je hier uitgewerkt in pictogrammen en gebaren (zowel verticaal als horizontaal) ter ondersteuning van het leren. Je vindt rond dit Bijbelgedeelte (Mattheüs 5:14-16) op deze website een gezinsmoment om over de inhoud met kinderen in gesprek te gaan, kleurplaten, een Bijbelse kijktafel en een Bijbelrooster.

Categorie: