Mattheüs27:48 kleuren

Deze gebeurtenis vind je ook in Johannes 19:29.