Mattheüs26:45 kleuren

Je vindt deze geschiedenis ook in Markus 14 en Lukas 22.