Mattheüs12:33b-35 leren

De Bijbel vergelijkt het leven meerdere keren met een boom: een boom met vruchten. Je kunt deze Bijbeltekst leren wanneer je daarover met je kinderen in gesprek bent of wanneer je bezig bent rond de vrucht van de Geest uit Galaten 5 vers 22.