Lukas24:50-53 kleuren

Een kleurplaat voor de dagen tussen de hemelvaart van de Heere Jezus en het Pinksterfeest.