Lukas22:61 kleuren

Je vindt deze geschiedenis ook in Mattheüs 26, Markus 14 en Johannes 18.