Lukas11:9 kleuren

Deze tekst staat ook in Mattheüs 7:7-8.