Lukas11:28 leren

Bij de geboorte van de Heere Jezus wordt over Maria gezegd dat zij al de woorden in haar hart bewaarde. Later zegt de Heere Jezus: ‘Zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en Hetzelve bewaren’ (Lukas 11:28). Deze tekst vind je hier in pictogrammen en gebaren uitgewerkt ter ondersteuning van het samen leren. Om deze tekst aan kinderen uit te leggen en er samen mee bezig te zijn vind je op deze website ook een Gezinsmoment over ‘Het Woord horen en bewaren’, een kleur- en knutselplaat en een Bijbelse kijktafel.

Categorie: