Lijdensweken

In het kerkelijke spraakgebruik worden de zeven weken voor Pasen de lijdensweken genoemd. Op de zeven lijdenszondagen wordt er in de kerk over lijdensstof gepreekt. Maar hoe kunnen ouders hun kinderen in het gezin eraan herinneren dat ze in de lijdensweken leven? En hoe kunnen ze de betekenis daarvan zo dicht mogelijk aan het kinderhart leggen? Een artikel met concrete ideeën zoals een lijdensweekkalender, een Bijbelleesrooster, een lied dat de lijn van het Oude naar het Nieuwe Testament verduidelijkt en dergelijke.

Categorie: Tag: