Lijdensweken: Kleurplaat verzoening hogepriester Numeri16:41-50

Een kleurplaat bij de geschiedenis van de verzoening door Aäron als Hogepriester onder het volk van Israël: Numeri 16:41-50. Bij deze geschiedenis vind je ook een Bijbelmoment: gespreksvragen bij het Bijbelgedeelte en suggesties tot verwerking. Je kunt dit vinden via de product-tag ‘Goede Vrijdag en Paasfeest’ of ‘Ziekte-corona’.