Licht en Duisternis

Een Bijbelse kijktafel voor de tijd van Halloween en Hervormingsdag. Deze kijktafel sluit aan bij Efeze 5 vers 8b en 11a waar we worden opgeroepen om te wandelen als kinderen van het licht en geen gemeenschap te hebben met de onvruchtbare werken van de duisternis. Handreikingen om deze tekst met je kinderen te bespreken vind je in het gezinsmoment Licht&Duisternis.