Levensweg

In een doolhof gaat het erom dat je de goede weg vindt. Dat is ook in het leven belangrijk. De Heere wijst in Zijn Woord deze weg aan. Deze Bijbelse kijktafel kun je gebruiken om met de kinderen Psalm 25:4 te leren: ‘HEERE! Maak mij Uw wegen bekend; leer mij Uw paden’. Of Spreuken 10 vers 11: ‘Ik onderwijs u in de weg der wijsheid; ik doe u treden in de rechte sporen’. Of Psalm 119 vers 33: ‘HEERE! Leer mij de weg Uwer inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe’.

Categorie: Tag: