Leven voor de geboorte (6-16 jaar)

Misschien neem je deel aan de jaarlijkse Mars voor het Leven (in de Week van het Leven) en neem je je kinderen mee. Hoe bereid je ze daarop voor? Misschien ben je er niet bij, maar bid je er wel voor en horen de kinderen ervan. Hoe ga je met ze in gesprek over het waarom van deze mars? Hoe kun je bij een open Bijbel stilstaan bij leven voor de geboorte en in gesprek gaan over abortus? Dit gezinsmoment / deze objectles geeft handreikingen: met Bijbelstudie bij Jeremia 1:1-9, verwerkingssuggesties en een boekentip.