Leven: Lotto Leven in de tuin (3-10 jaar)

Deze lotto over (dieren)leven in de tuin kun je gebruiken om met jonge kinderen stil te staan bij ‘leven’. Het sluit aan bij het Bijbelmoment Leven 1: 3 x leven in de Bijbel: het tijdelijke leven, het geestelijke leven, het eeuwige leven. Hoe is dat bij dieren? En wat betekent dat voor ons leven?