Leven 1: 3 x Leven

Met dit Bijbelmoment sta je met kinderen stil bij leven in de Bijbel. Gods Woord spreekt over drie levensvormen: het tijdelijke leven, het geestelijke leven en het eeuwige leven. Het is belangrijk dat kinderen deze weten te onderscheiden. In de geschiedenis van de opwekking van Lazarus (Johannes 11) komen ze alle drie voor.