Lerenderwijs – Leesboek Deel 2 (4-14 jaar)

0.00

Lerenderwijs wil de Heidelbergse Catechismus – die oorspronkelijk was geschreven als leerboek van de kerk voor kinderen en jongeren – (weer) toegankelijk maken voor deze doelgroep. De Oudnederlandse taal vormt vaak een belemmering.
Lerenderwijs kan in het gezin, op school of bij het catechetisch onderwijs worden gebruikt en omvat een leesboek, een werkboek en een tekstboekje.

Dit leesboek legt de grote rijkdom van de Catechismus uit in eenvoudige woorden. Zo kan er met kinderen over gepraat worden in een taal die ze begrijpen en die een brug kan slaan van de inhoud van dit belijdenisgeschrift naar hun leven. Het werkboek kan door kinderen die kunnen lezen en schrijven op zondag in het gezin gebruikt worden ter voorbereiding of verwerking van de Catechismuspreek, op school als het geleerde Catechismusgedeelte wordt overhoord of behandeld, of door de week thuis ter verwerking van de catechisatiestof. Het tekstboekje is bedoeld om bij de hand te hebben als de Catechismus in de kerk of op school uitgelegd wordt, zodat de betekenis van moeilijke woorden opgezocht kan worden.

Het eerste deel behandelde de eerste 31 Zondagen. In dit tweede deel komen Zondag 32 tot en met 52 aan de orde. Dit boek is helaas uitverkocht. Een herdruk verschijnt binnenkort.

Uitverkocht

Categorieën: ,