Lerenderwijs – Leesboek Deel 1 (4-14 jaar)

14.95

Lerenderwijs geeft een uitleg voor kinderen van de Heidelbergse Catechismus. Het kan in het gezin, op school of bij het catechetisch onderwijs worden gebruikt en omvat een leesboek (deel 1 en 2), een werkboek (deel 1 en 2) en een tekstboek.
Het leesboek wil de grote rijkdom van de Catechismus uitleggen in eenvoudige woorden en met behulp van voorbeelden uit het dagelijkse leven. Voor jonge kinderen wordt eerst heel de Zondag uitgelegd. Daarna volgt verdieping voor oudere kinderen en wordt elke Vraag en elk Antwoord uitgebreider uitgelegd.
Het werkboek kan door kinderen die kunnen lezen en schrijven op zondag in het gezin gebruikt worden ter voorbereiding of verwerking van de Catechismuspreek, op school als het geleerde Catechismusgedeelte wordt overhoord, of door de week thuis ter verwerking van de catechisatiestof.
Het tekstboekje is bedoeld om bij de hand te hebben als de Catechismus in de kerk of op school uitgelegd wordt, zodat de betekenis van moeilijke woorden opgezocht kan worden. De eerste druk is uitverkocht. Dit is een herziene herdruk. De overige deeltjes van deze serie verschijnen binnenkort in herdruk. Deze boeken zijn alleen online verkrijgbaar!
Dit eerste deel behandelt de eerste 31 Zondagen.

Categorieën: ,