Leren met David

Dit Bijbelrooster is speciaal bedoeld voor de (voorbereiding op) de eerste schoolweek na de zomervakantie. Je vindt voor vijf dagen een Bijbelgedeelte om te lezen en een aantal vragen om te bespreken. De vragen spitsen zich toe op het nieuwe schooljaar. Bij dit rooster kun je 1 Samuël 18 vers 14 leren of (een aantal verzen uit) Psalm 23 (voor leerondersteuning zie de Bijbelteksten op deze website). Ook vind je aansluitend een gezinsmoment bij Psalm 23 met als activiteit een bezoek aan een schaapskudde.