(Kribbe-Kruis 2) Jezus’ discipelen

Dit is een Bijbelse kijktafel bij (de roeping van) de twaalf discipelen. Je vindt rond dit thema nog meer Bijbelonderwijs op de website, waaronder een Bijbelrooster om te lezen en een Bijbeltekst om te leren. Een overzicht van al het materiaal rond dit thema vind je in de categorie ‘Peuters’.