Kleurplaat Zondag17 Neergedaald & Opgestaan

Door Zijn opstandingskracht heeft de Heere Jezus de tijdelijke dood (1), de geestelijke dood (2) en de eeuwige dood (3) overwonnen. Deze kleurplaat laat dat zien naar aanleiding van het slot van Zondag 16 en Zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus. Praat over de betekenis ervan met de kinderen door. Handreikingen daarvoor vind je in het gezinsmoment/de objectles bij Zondag 17.