Kleurplaat Zondag10 Voorzienigheid

Deze kleurplaat van Elia bij de weduwe van Zarfath is niet alleen te gebruiken wanneer deze geschiedenis wordt behandeld, maar kan ook goed gebruikt worden om uit te leggen wat Gods voorzienigheid inhoudt (Heidelbergse Catechismus Zondag 10).