Karakter 12: Eerbaar

Met behulp van deze Bijbelse kijktafel kun je met kinderen in gesprek over het Bijbelse woord ‘eerbaarheid’ of kun je een Bijbeltekst daarover leren. Je vindt op deze website ook een Bijbelrooster en een gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor school en kerk) om samen na te denken over dit thema en de betekenis daarvan voor onze kleding.