Karakter 10: Nederig

Met behulp van dit gezinsmoment (voor thuis) of deze objectles (voor school of kerkelijk jeugdwerk) kun je met kinderen nadenken over de Bijbelse houding van nederig of ootmoedig zijn. Je vindt een Bijbelstudie met gespreksvragen en suggesties voor verwerking om het thema dicht aan het hart van kinderen te leggen. Dit is deel 10 in de serie karaktervorming, maar elk thema is ook los te gebruiken.